Aanvullende informatie NK

Stress hantering

 • Kijken achter de stress
 • Voelen waar stress zit
 • Hoe kun je jezelf helpen om stress te hanteren
 • Luisteren naar wat je lichaam je te vertellen heeft

Alle processen in het lichaam worden door het brein aangestuurd, daarom is het belangrijk dat alle breinfuncties vrij zijn van stress.

Een lichamelijke klacht kan een emotionele oorzaak hebben, een emotionele gebeurtenis kan fysieke klachten veroorzaken. Met Neuro-energetische Kinesiologie kun je testen welke onbewuste emoties er een rol spelen, inzichten krijgen over wat jouw gewenste situatie zou zijn en stress van oude patronen afhalen. Het kan moeilijk zijn om emoties te tonen zoals verdriet, boosheid, vreugde, teleurstelling of angst. De reacties van ons lichaam gaan echter gewoon door. We zijn ons gewoonweg niet bewust van de emoties. Niet de mate van stress bepaalt hoe we ons voelen, maar de manier hoe we hiermee omgaan.

Hoe reageer ik op stress?

Directe reacties:

Vluchten wordt dan: terugtrekken, uitstellen, er niet meer op uit gaan, nergens zin in hebben, ‘ik kan het toch niet’ gedrag etc.
Vechten wordt dan: hyper worden, geïrriteerd worden, boos worden, roddelen, kwaadspreken met uitbarstingen als schoppen, slaan, mishandelen, pesten.

Chronische stressklachten

Stressklachten kunnen zich ook als lichamelijk klachten uiten wanneer de stress langer aanhoudt. Het lichaam laat steeds meer alarmbellen/klachten zien wanneer er niks aan de oorzaken van de stress wordt gedaan. Veel mensen zeggen dat ze zich niet gestrest voelen, omdat ze er al aan gewend zijn.

Als direct gevolg van stress raken hormonen in onbalans. Dit uit zich in klachten als:

 • Vermoeidheid, niet herstellen na een nachtrust
 • Menopauze (opvliegers), moeilijk zwanger raken, miskraam, moeilijke puberteit)
 • Hoog adrenalinegehalte in het bloed
 • Insuline ongevoeligheid bij diabetes
 • Een te snelle of te trage schildklier

Neurotransmitters hebben, net als hormonen, een enorm regulerend effect op vele processen en werkingsmechanismen in het lichaam. Bij tekorten en door stress kunnen deze neurotransmitters moeilijk gevormd worden of niet voldoende gevormd worden voor een gezonde functie. Enkele voorbeelden hoe het zich kan uiten:

 • Slaapstoornissen, inslapen – doorslapen, huilbaby’s
 • Motivatie en drive is weg
 • De spierenspanning is erg hoog of juist erg laag
 • De opnamecapaciteit van de zintuigen kan verminderen, het kan leiden tot moeilijke concentratie, geheugenproblemen en/ of leerproblemen
 • Emotioneel, faalangst, vliegangst, woedeaanvallen
 • Depressie, vermoeidheid, burn-out
 • Te veel voor anderen zorgen en jezelf vergeten, moeilijk grenzen aangeven
 • Pijnervaring
 • Te veel of te weinig eten