Neuro Energetische Kinesiologie en vaccinatie

Baby’s, jonge en/of oudere kinderen kunnen per vaccinatie bijwerkingen hebben. Deze bijwerking komen vooral door de hulpstoffen van de vaccinatie. Dit zijn belastende stoffen. Via Neuro-energetische Kinesiologie worden de belastende stoffen ontstoord.

Werkwijze van NK op vaccinaties

Bij de behandeling van baby’s en jonge kinderen werken we met de moeder als tussenpersoon. Er wordt gewerkt met behulp van een wattenstaafje met wangslijm van de baby of het jonge kind. De baby of het jonge kind hoeft dus niet bij de behandeling aanwezig te zijn.  Bij oudere kinderen of volwassenen is er geen tussenpersoon nodig. Door middel van een spiertest wordt gezocht naar de stress die de vaccinatie veroorzaakt bij de baby of het jonge kind. Dit met als doel om de belasting van de vaccinaties weg te nemen via NK.

Via de websites Kritischprikken.nl of het Farmaco Therapeutisch Kompas kunnen ouders meer informatie vinden over vaccinaties en bijwerkingen. Beide websites staan tevens vermeld in het overzicht boeken en links.